A webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. A weboldalunkon való tovább böngészéssel elfogadod a cookie-k használatát. Elfogadom
Termékek Menü
0
0
INGYENES KISZÁLLÍTÁS 12e Ft FELETT
Itt jársz: > >

​Ismerd meg a Catan stratégiai társasjátékot!

Aki szereti a társasjátékokat, annak valószínűleg nem mondunk újat, amikor a Catan-t megemlítjük. A Catan az egyik legjobb és legizgalmasabb stratégiai társasjáték, amelyet te is megvásárolhatsz boltunkban mindössze pár ezer forintért.
Mit érdemes tudni a Catan varázslatos világáról? 

Márai Maestro sze­rint a pol­gár ci­vi­li­zá­ci­ót te­rem­tett, cso­dá­la­tos vá­ro­so­kat ho­zott lét­re, amelyek évszázadokig virágzottak és fejlődtek. Nos, Catan szi­ge­tén is ez a fel­adat vár te­le­pe­se­ink­re, hiszen a lényeg, hogy egy egész birodalmat hozzunk létre úgy, hogy közben ellenfeleinket is legyőzzük. Kez­det­ben mind­ös­­sze két te­le­pü­lés­ből és rö­vid­ke út­ból ál­ló kolóniával kezdesz, amelyet szép lassan igazi királysággá kell alakítanod, ha versenyben akarsz maradni ellenfeleid mellett. A já­ték sza­bá­lya­i­ra le­for­dít­va az előbbi szempontok annyit takarnak, hogy a kez­de­ti 2 pontunkat (1 pont falunként) kell ve­tély­tár­sa­in­kat meg­előz­ve 10-re gya­ra­pí­ta­nunk a játék vége előtt. A Catan stratégiai társasjáték nagyban szól a logikus gondolkodásról és érdemes már jó előre megtervezni a lépéseidet, ha győzedelmeskedni akarsz.

A já­ték­tér vé­let­len­sze­rű­en le­ra­kott, szá­raz­föl­di te­rü­le­te­ket jel­ké­pe­ző hat­szö­gek­ből áll ös­­sze, ezt általában ten­ger veszi kö­rül, né­hol ki­kö­tőkkel is, amelyeket érdemes minél előbb elfoglalni. A sor­sot két koc­ka kép­vi­se­li, min­den já­té­kos do­bás­sal in­dít­ja a kö­rét, és a dobás eredménye alapján van lehetősége további folyamatokat végrehajtani. A Catan stratégiai társasjátékban a do­bott szám­mal el­lá­tott já­ték­me­zők szé­lén épült fal­vak 1-1, a vá­ro­sok 2-2 nyersanyagkártyával bővítik gaz­dá­ju­k vagyonát. Né­mi valószínűség-számítási alap­is­me­re­ttel igazából egész gyor­san rá le­het jön­ni, hogy 2 kocka használatával jó­val na­gyobb esély van 8-at dob­ni, mint 12-t, de igazából most számodra nem ez a lényeg. A Catan stratégiai társasjátékban az a cél, hogy a lehető legtöbb nyersanyaghoz juss hozzá, ezáltal felülkerekedj ellenfeleiden. Le­ge­lő­ink bá­rá­nyok­kal, ga­bo­na­táb­lá­ink bú­zá­val, he­gye­ink érc­cel, er­dő­ink fá­val, agyag­bá­nyá­ink pedig tég­lá­val gaz­da­gít­ják birodalmunkat. Minden nyersanyagra nagy szükség van.

Tartalomhoz tartozó címkék: hír